Perbezaan 1 Mbps Dengan 1 MBps

mbps1

Salam 1Malaysia dan salam buat semua netizen.

Pada entri kali ini saya ingin meulis tentang perbezaan diantara MBps iaitu Mega Bytes Sesaat dan Mbps pula ialah Mega Bits sesaat. Kadang-kadang perbezaan diantara singkatan MBps dan Mbps selalu kita dengarkan melalui ukuran kelajuan Bandwidth  pelan data internet telco kita serta ukuran saiz fail yang selalu disebut dalam istilah Bits, Kilobits dan Megabits.

MBps adalah Megabytes sesaat (Kelajuan)
Mbps ialah Megabits sesaat (Ukuran Fail)
Manakala 1 byte adalah sama dengan 8 bits(1B = 8b)
Jadi 1 Bytes MBps = 8 Bits Mbps
1KBps = 8 Kbps

Sila tengok pada pertukaran dibawah yang disebut Mega “bytes” sesaat.

Mbps (symbol Mbit/s or Mb/s): Megabit per second
MBps: Megabyte per second
8 bits = 1 byte
1 Mbps = 1,000,000 bits per second
1 MBps = 1,000,000 bytes per second = 8,000,000 bits per second = 8 Mbps

Tugasan: Tukar 325,000 bits sesaat kepada Megabytes sesaat

(Langkah-langkah kerja)

Contoh: Bites sesaat kepada bits sesaat Conversion.

Formula:
bps ÷ 8,000,000 = MBps
Perkiraan:
325,000 bps ÷ 8,000,000 = 0.040625 MBps

Jawapan:
325,000 bps adalah sama dengan 0.040625 MBps

Tugasan: Tukar 5 Megabytes sesaat kepada bits sesaat

(Langkah-langkah kerja)

Contoh Megabytes sesaat kepada bits sesaat Conversion

Formula:
MBps x 8,000,000 = bps

Perkiraan:
5 MBps x 8,000,000 = 40,000,000 bps

Jawapan:
5 MBps ialah sama dengan 40,000,000 bps

Facebook Comments
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About alderson

AKA Pseudo

Comments are closed.
Asia/Jerusalem : 09:55:04America/New_York : 02:55:04Asia/Tokyo : 16:55:04Asia/Kuala_Lumpur : 15:55:04